Перейти к основному содержанию

Агульная характарыстыка літаратуры Старажытнай Русі. Звесткі з жыцця і літаратурна-асветніцкай дзейнасці Кірылы Тураўскага і Еўфрасінні Полацкай. Слова аб паходзе Ігара як выдатны помнік старажытнай літаратуры ўсходніх славян. Ідэйны змест твора. Старонкі беларускай гісторыі ў помніку. Вобразы князя Ігара, Святаслава, Яраслаўны, полацкага князя Усяслава Чарадзея. Гiсторыя адкрыцця, жанр, мастацкія асаблівасці помніка. Пераклады Слова Янкам Купалам, Рыгорам Барадуліным і іншымі аўтарамі на беларускую мову.