Перейти к основному содержанию
  • Летапіс як жанр свецкай літаратуры. Патрыятычны пафас летапісаў. Летапісец вялікіх князёў літоўскіх.
  • Асаблівасці літаратуры эпохі Адраджэння. Звесткі аб жыцці і культурнаасветніцкай дзейнасці Францыска Скарыны. Пераклады Бібліі на старабеларускую мову і іх значэнне. Патрыятычны і гуманістычны змест яго прадмоў і пасляслоўяў да выданняў. Паслядоўнікі Скарыны Сымон Будны і Васіль Цяпінскі.
  • Звесткі з біяграфіі Міколы Гусоўскага. Любоў да Айчыны, народа, асуджэнне войнаў - галоўныя ідэі Песні пра зубра. Вобраз-сімвал зубра. Вітаўт - герой твора. Жанравыя асаблівасці паэмы.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

ПОЗАРЕЗ

Аватар пользователя Проходивший мимо студент(ка)

ПОЗАРЕЗ НАДО!!!!!!

то что нужно тема выполнена

Аватар пользователя Гость(я)

то что нужно тема выполнена отлічно о хоть чтото есть у вас

Как скачать этот

Аватар пользователя Гость(я)

Как скачать этот реферат???Очень-очень сильно надо!!!!!

Оч. нужная вещица, хе-хе...

Аватар пользователя Гость(я)

Оч. нужная вещица, хе-хе...

как скачать?

Аватар пользователя Гость(я)

как скачать?

Скачать это реферат можно на

Аватар пользователя Марио

Скачать это реферат можно на сайте referat.univer.by

классно)

Аватар пользователя Гость(я)

классно)

класс)

Аватар пользователя Гость(я)

класс)