Перейти к основному содержанию

Удзел беларускіх пісьменнікаў у Вялікай Айчыннай вайне. Публіцыстычны артыкул, нарыс, фельетон, апавяданне як вядучыя жанры літаратуры гэтага часу. Вобразы Радзімы і народа ў паэзіі. Творчасць А. Куляшова, П. Броўкі, П. Панчанкі на ваенную тэму - на выбар.

Кандрат Крапіва. Біяграфія пісьменніка. П'еса «Хто смяецца апошнім». Час, адлюстраваны ў п'есе. Вобразы Гарлахвацкага, Зёлкіна, Тулягі, Зёлкінай, цёці Каці, Нічыпара і інш. Вастрыня канфлікту і яго раскрыццё" ў творы. Прыемы дасягнення сатырычнага эфекту (трапныя прозвішчы, камічныя сітуацыі, шарж, гратэск, моўныя сродкі і інш.).

Кузьма Чорны. Раман «Пошукі будучыні». Паказ чалавека ў выключных сітуацыях: у віры Першай сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Паэтызацыя сямейных адносінаў. Вобразы людзей-патрыётаў (Нявада, Ракуцька, Костусь, Волечка) і фашыстаў. Прырода ў творы. Вобразы вялікага і малога скрыжаванняў. Псіхалагізм твора.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Прикольно!!!

Аватар пользователя Клык

Прикольно!!!