Перейти к основному содержанию
  • Беларусь на міжнароднай арэне. Змены ў міжнароднай расстаноўцы сіл пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. БССР - адна з краін-заснавальніц Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ААН). Удзел у рабоце Парыжскай мірнай кан-ферэнцыі. Пастаянныя прадстаўніцтвы БССР пры спецыялізаваных органах ААН.
  • Народная гаспадарка рэспублікі. Шляхі і метады аднаўлення эканомікі. Аднаўленне прамысловасці і стварэнне новых яе галін. Апераджальны рост у рэспубліцы цяжкай прамысловасці.
  • Аднаўленне і развіццё сельскай гаспадаркі. Калгасы, саўгасы і МТС, іх стан. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі заходніх абласцей БССР. Прычыны адставання сельскай гаспадаркі.
  • Грамадска-палітычнае жыццё. Аднаўленне дзейнасці партыйных, савецкіх органаў і грамадскіх арганізацый пасля вайны. П. Панамарэнка, М. Патолічаў. Дзейнасць антысавецкіх фарміраванняў у заходніх абласцях. Матэрыяльнае і бытавое становішча насельніцтва рэспублікі. Картачная сістэма і яе адмена. Жыллёвае будаўніцтва.
  • Культурнае жыццё рэспублікі. Аднаўленне працы адукацыйных і наву-ковых устаноў, клубаў, бібліятэк, радыёфікацыя вёсак. Змена прыярытэтаў у развіцці навукі. Літаратура. Тэатр. Музыка. Вядучая тэматыка ў творчасці беларускіх мастакоў, скульптараў і кінематаграфістаў.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

как скачать ілі просмотреть ?

Аватар пользователя XaN3m

как скачать ілі просмотреть ?