Перейти к основному содержанию

Прамысловасць, транспарт і сувязь. Прамысловае будаўніцтва. Тэхнічнае пераўзбраенне прамысловасці, транспарту і сувязі. Эканамічная рэформа 1965 г. Асаблівасці навукова-тэхнічнага прагрэсу ў Беларусі ва ўмовах НТР. Змены ў структуры прамысловасці. Урбанізацыя і яе вынікі. Зніжэнне тэмпаў росту прамысловай вытворчасці ў канцы 70 -х - першай палове 80-х гг.
Сельская гаспадарка. Меры па развіцці сельйкай гаспадаркі. Экстэнсіўны характар гаспадарання. Тэхнічная база сельскай гаспадаркі. Мерапрыемствы па стымуляванні вытворчасці сельскай гаспадаркі. Паглыбленне спецыялізацыі і канцэнтрацыі сельскагаспадарчай вытворчасці. Меліярацыя і хімізацыя. Харчовая праграма. Стварэнне аграпрамысловых комплексаў.
Грамадска-палітычнае і сацыяльнае развіццё рэспублікі. Спробы лібералізацыі грамадскага жыцця. Рэабілітацыя ахвяр культу асобы. Дзейнасць
416
Камуністычнай партыі, Саветаў, прафсаюзаў і камсамола. К. Т. Мазураў, П. М. Машэраў. Змяненне сацыяльнай структуры грамадства. Рост гарадскога і скарачэнне сельскага насельніцтва. Паляпшэнне пенсіённага забеспячэння насельніцтва. Жыццёвы ўзровень насельніцтва Беларусі.
Адукацыя, навука і культура. Пераход да абавязковай васьмігадовай і ўсеагульнай сярэдняй адукацыі. Прафесійна-тэхнічная адукацыя. Адкрыццё' ў рэспубліцы новых навучальных устаноў. Вядучыя ВНУ рэспублікі. Навукова-даследчыя ўстановы рэспублікі. Дасягненні беларускіх вучоных у галіне філалогіі, гісторыі і грамадазнаўства, у прыродазнаўчых навуках. Развіццё фундаментальнай навукі, праблема ўкаранення вынікаў навуковых даследаванняў у народную гаспадарку. Літаратура і мастацтва.